Ketika Musa Mendebat Adam

Tahukah kalian bahwa pernah terjadi perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa? Yang menarik bukan hanya tema perdebatan tetapi perdebatan terjadi antara 2 Nabi. Dalam kitab Ibnu Katsir yang berjudul Qishashul Anbiya atau Kisah Para Nabi diceritakan tentang perdebatan dua insan mulia tersebut.

Bermula ketika Musa As meminta kepada Allah agar diperlihatkan sosok Nabi Adam. "Ya Rabb! Perlihatkanlah Adam kepadaku yang telah mengeluarkan kami semua dan juga dirinya sendiri dari syurga." Pinta Musa, dan permintaan itu diijabah oleh Allah, maka Allah memperlihatkan Adam kepada Musa.

"Kau Adam?" kata Musa

"Betul," jawab Adam

"Kaukah yang telah Allah tiupkan sebagian ruh ciptaanNya kepadamu? Kemudian memerintahkan para malaikatNya untuk sujud padamu? Juga mengajarkan nama-nama segala benda?" Musa melancarkan pertanyaannya.

"Betul." Jawab Adam

"Lalu kenapa kau mengeluarkan kami semua dan juga dirimu dari syurga?" Lagi-lagi Musa.

"Kamu sendiri siapa?" Adam balik bertanya

"Musa" balas Musa

"Kau Musa Nabi Bani Israil itu? Kaukah yang diajak bicara Allah dari balik tabir tanpa ada perantara seorang pun?" 

"Betul."

"Lalu kenapa kau mencelaku atas suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah sebelumnya?" Adam bertanya sekaligus sebagai jawaban pertanyaan Musa.

Itulah perdebatan antara Adam dan Musa, dan dalam sanad hadits yang bercerita tentang peristiwa itu, Rasulullah mengatakan bahwa Adam mengalahkan Musa waktu itu.

Percaya atau tidak, kita harus percaya karena hadits yang bercerita tentang peristiwa itu diriwayatkan secara mutawatir dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab. 

Hadits tentang perdebatan Adam dan Musa juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad.

Comments